Rok 2023 pod hasłem
„Sadzimy, Dbamy, Nie Wycinamy”

To hasło kampanii dla klimatu, mającej na celu zwiększenie ilości drzew m.in. w przestrzeni miejskiej. Podczas tej kampanii, chcemy edukować mieszkańców Radomia na temat „rola drzew w mieście”. W tym celu odbędą się spotkania z mieszkańcami, na których będziemy rozmawiać z nimi na temat drzewostanu miejskiego oraz przybliżać informację o tym, jak bardzo miastu są potrzebne drzewa. Będziemy szukać wspólnie rozwiązań jak poprawić sytuację zieleni w mieście czy szukać odpowiedzi na pytanie m.in „Czy Radom jest zielony?”

Podczas spotkań będziemy zachęcać mieszkańców do przyłączania się do wspólnych nasadzeń oraz wspierania tego typu działań. Podczas tegorocznej kampanii, jak w latach poprzednich, dokonamy nowych nasadzeń w przestrzeni miejskiej, włączając do tego różne grupy społeczne. Realizując nasadzenia, podejmujemy współpracę na wielu płaszczyznach np. z Samorządem, podmiotami prywatnymi czy NGO. Wspólnymi siłami dajmy świeży oddech dla Radomia poprzez wysadzenie jak największej ilości drzew w przestrzeni miejskiej, które odwdzięczą się świeżym i czystym powietrzem, osłonią przed skwarem, hałasem, powodziom. Razem zbadamy drogę życia drzewa od małego nasionka po dorodne duże i silne drzewo. Dołączymy się do akcji pod nazwą TRZY MILIARDY DODATKOWYCH DRZEW DO 2030 ROKU, która to akcja obejmu cały teren Unii Europejskiej.

Ważnym aspektem będzie również część edukacyjno – informacyjna na temat pielęgnacji drzewostanu, doboru gatunków dostosowanych do miejsca, gdzie mają być dokonane nasadzenia, właściwego przygotowania podłoża. W trakcie trwania kampanii będziemy dowiemy się czy i kiedy można przesadzać drzewa? Będziemy chcieli również dowiedzieć się o sposobach zabezpieczeniach i pielęgnacji drzew w mieście czy na terenach działkowych.

W mieście i jego okolicach nadal dokonuje się wycinek drzew na dużą skalę, co w przyszłości będzie miało negatywny wpływ na równowagę w przyrodzie. Nowe nasadzenie w postaci tzw. rekompensaty Środowiskowej osiągną wymiary i możliwość funkcjonowania jak dorosłe drzewo przed wycinką, dopiero nawet po kilkudziesięciu latach. Obowiązujące przepisy prawa w Polsce np. tzw. Specustawa jest wyrokiem śmierci dla wielu milionów drzew czy nowe przepisy, które są w fazie przygotowania, będą dawały prawo, uzyskania szybszej zgody na wycinkę drzewa na własnej posesji. Wspólnie, podczas tegorocznych spotkań, będziemy zastanawiać się i rozmawiać nad możliwością objęcia drzew większą ochroną przed ich wycinką. Wiele organizacji w całym kraju podjęło już tego typu kroki, tak i my dołączymy do ich grona w dążeniu do zaostrzenia przepisów prawa w tej kwestii.

Wiedzmy, że samo nasadzenie nowych drzew, nie rozwiąże problemu jakim są zmiany klimatu i utrata bioróżnorodności, ani nie jest alternatywą dla drzew istniejących.

Napisz komentarz
Komentarze (1)
Rafał
Dodano: 2023-03-01 13:07:02
Właśnie tego typu akcje i działania są potrzebne, brawo. Warto wspierać takie działania, głównie poprzez dołącznie do tego typu akcji. Jeszcze raz brawo dla pomysłodawców i dla działaczy ratujących środowisko.