Posadzenie trzech miliardów drzew

Unia Europejska zobowiązała się, że do 2030 r. posadzi dodatkowe trzy miliardy drzew. Zobowiązanie to wpisuje się w unijne działania na rzecz odbudowy zasobów przyrodniczych w Europie i przeciwdziałania zmianie klimatu. Do akcji sadzenia drzew może przyłączyć się każdy z nas!

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (EKR) Apostolos Tzitzikostas oraz przewodnicząca Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) EKR Kata Tüttő zachęcają miasta i regiony do udziału w kampanii „Drzewa dla życia” (ang. Trees for Life). Inicjatywę powołano w celu zachęcenia członków EKR – a także wszystkich miast i regionów w całej Unii Europejskiej – do wsparcia unijnego zobowiązania dotyczącego posadzenia co najmniej 3 mld drzew w UE do 2030 r.
Tymczasem zgodnie z informacjami Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), lasy mają zasadnicze znaczenie dla dobrostanu planety. Obecność 3 mld dodatkowych drzew w całej UE ma pomóc obniżyć temperaturę powietrza od 2°C do 8°C, jeśli zostaną one zasadzone strategicznie na obszarach miejskich, zapewnić źródło wyżywienia oraz siedliska i ochronę zwierząt.

Napisz komentarz