Dokumenty


Statut stowarzyszenia

Regulamin stowarzyszenia


Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Wykaz wydatków stowarzyszenia


Deklaracja Członkowska


Deklaracja Wolontariusza