Wspólne sadzenie drzew

Drzewa odgrywają bardzo znaczącą rolę dla życia na Ziemi. Jako największe rośliny i dzięki prowadzonemu na ogromną skalę procesowi fotosyntezy najskuteczniej produkują tlen w atmosferze. Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie na tlen ponad 2500 ludzi.  Jedno drzewo wytwarza w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób.

Po raz kolejny Stowarzyszenie „Zielona Akcja” w współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa  przy  Urzędzie  Miejskim na  czele z Panią  Dyrektor  Małgorzatą Pietraszewską,  Panią Ewą Głowacką- Konserwator Przyrody w  Radomiu, Panem  Markiem Kolasińskim, posadziliśmy 70 drzew przy zbiorniku wodnym na Godowie w Radomiu. Posadzone zostały dęby, klony, jarząby, czmielina europejska oraz modrzewie i lipy.

Część drzew zostało podarowanych przez ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska Miejska Instytucja Kultury, Leśna Grupa Twórcza #Ostępowa, Oraz Nowa Lewica Radom.

Członkowie Stowarzyszenia „Zielona Akcja” , w ciągu ostatniego roku posadzili w sumie 89 drzew i będzie ich co raz więcej.

Wydarzenie uświetniła wystawa fotograficzna pt. "Tajemnicza. Barwna. Dzika. Puszcza Kozienicka", autorstwa "Leśnej Grupy Twórczej #Ostępowa".

Dla nas liczy się zdrowe i czyste środowisko i dlatego m.in sadzimy drzewa ponad wszelkimi podziałami społecznymi.

Zapraszamy wszystkich do kontaktu z Stowarzyszeniem „Zielona Akcja” i przyłączeniu się do wspólnych sadzeń nowych drzew w mieście oraz pozostania ich darczyńcą.

 

Galeria

PoprzednieDzień Ziemi - Akcja sprzątanie
NastępneSpacer obywatelami Ukrainy
Napisz komentarz