Altany – nowe miejsce integracji

Dzięki staraniom członków stowarzyszenia Zielona Akcja na terenie społecznego ogrodu sąsiedzkiego stworzyliśmy nowe wyjątkowe miejsce spotkań. Aby poprawić i poszerzyć zakres działań, postawiliśmy w ogrodzie altany, które znacząco poprawią warunki spotkań oraz rozszerzą zakres działań w plenerze. Zadaszenie w postaci altany oraz stoły, stworzy więcej miejsc do siedzenia jak również poprawią komfort warsztatów i spotkań. Będzie to miejsce integracji między pokoleniowej, edukacji warsztatów z różnych dziedzin mających na celu adaptacje miasta do zmian klimatu.
Ze środków pochodzących z grantu zakupiliśmy materiały potrzebne do zakupienia altany, zakupiliśmy meble tj. miejsca siedzące i stoły, a część prac związanych z montażem została zrealizowana przez członków Stowarzyszenia Zielona Akcja. W naszym zespole mamy osoby z różnych dziedzin takich jak : ogrodnictwo, ochrona środowiska, informatyka, sztuka (rękodzieło). Jesteśmy animatorami ogrodnictwa miejskiego dlatego założyliśmy pierwszy w mieście przyszkolny, sąsiedzki ogród społeczny, którego ideą jest integracja różnych grup społecznych wokół idei zielonego miasta. Ogród pełni także rolę miejsca spotkań, integracji, edukacji, warsztatów, które są działaniami Stowarzyszenia..

Galeria

NastępneKonsultacje Parku Kulturowego Stary Radom
Napisz komentarz