Informacje o stowarzyszeniu

Dość niedawno założyliśmy Stowarzyszenie Zielona Akcja, ale prawdą jest, że nie formalnie działaliśmy już od lat, wspólnie zrealizowaliśmy wiele inicjatyw w mieście, mamy własną, cykliczną imprezę, świętujemy Pierwszy Dzień wiosny, sadzeniem drzew w przestrzeni publicznej. Działamy od przeszło 6 lat i przez ten czas posadziliśmy już trochę drzew w przestrzeni miejskiej publicznej. Od 2018 roku nasze działania nabrały nowej dynamiki.

Naszą misją jest budowanie otwartej tolerancyjnej Społeczności obywatelskiej, aktywizowanie mieszkańców, wspieranie lokalnych liderów, rozwój wolontariatu, podejmowanie działań w obronie i na rzecz zieleni miejskiej. Silnie zaznaczyliśmy swoją obecność w mieście integrując skutecznie sprzeciw wobec planów inwestycyjnych doprowadzając do nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej czy obrad Komisji Rozwoju przy Radzie Miejskiej.