Stowarzyszenie Zielona Akcja Radom

img

Altany – nowe miejsce integracji

Dzięki staraniom członków stowarzyszenia Zielona Akcja na terenie społecznego ogrodu sąsiedzkiego stworzyliśmy nowe wyjątkowe miejsce spotkań. Aby poprawić i poszerzyć zakres działań, postawiliśmy w ogrodzie altany, które znacząco poprawią warunki spotkań oraz rozszerzą zakres działań w plenerze. Zadaszenie w postaci altany oraz stoły, stworzy więcej miejsc do siedzenia jak również poprawią komfort warsztatów i spotkań. Będzie to miejsce integracji między pokoleniowej, edukacji warsztatów z różnych dziedzin mających na celu adaptacje miasta do zmian klimatu.
Ze środków pochodzących z grantu zakupiliśmy materiały potrzebne do zakupienia altany, zakupiliśmy meble tj. miejsca siedzące i stoły, a część prac związanych z montażem została zrealizowana przez członków Stowarzyszenia Zielona Akcja. W naszym zespole mamy osoby z różnych dziedzin takich jak : ogrodnictwo, ochrona środowiska, informatyka, sztuka (rękodzieło). Jesteśmy animatorami ogrodnictwa miejskiego dlatego założyliśmy pierwszy w mieście przyszkolny, sąsiedzki ogród społeczny, którego ideą jest integracja różnych grup społecznych wokół idei zielonego miasta. Ogród pełni także rolę miejsca spotkań, integracji, edukacji, warsztatów, które są działaniami Stowarzyszenia..