Deklaracja Członkowska

Zgłoszenie w poczet członków Stowarzyszenia

Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia Zielona Akcja

Stowarzyszenie Zielona Akcja działa w obszarze ekologi oraz turystyki.
Stowarzyszenia Zielona Akcja ma na celu przybliżać wartość znaczenia przyrody w życiu człowieka oraz ukazaniu regionu radomskiego od strony atrakcyjności.