Deklaracja Wolontariusza

Zgłoszenie w poczet wolontariuszy Stowarzyszenia

Deklaracja Wolontariusza Stowarzyszenia Zielona Akcja

Stowarzyszenie Zielona Akcja działa w obszarze ekologi oraz turystyki.
Stowarzyszenia Zielona Akcja ma na celu przybliżać wartość znaczenia przyrody w życiu człowieka oraz ukazaniu regionu radomskiego od strony atrakcyjności.