Zrealizowane projekty Stowarzyszenia

Przegląd zrealizowanych projektów

Likwidacja „Wyspy ciepła”

Wyspa ciepła

To oddolna inicjatywa mieszkańców osiedla XV-lecie, którzy chcieli poprawić swoją najbliższą przestrzeń. Miasto zerwało beton i nawiozło ziemi, ale drzewa i krzewy udało nam się kupić dzięki wsparciu kilkunastu Podmiotów. Za realizację tego projektu zostaliśmy nagrodzeni Nagrodą Super Samorząd 2020.

Czytaj więcej

Festiwal Ogrodów

Festiwal Ogrodów

Festiwalu Ogrodów, który odbył się pod hasłem Bądź Eko to Logiczne i po raz pierwszy w Radomiu w parku im. Jacka Malczewskiego na Os. Obozisko dn. 28 – 29 Sierpnia 2021r.Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Zielona Akcja oraz Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” i było zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego Radomia 2021 r. Można było zobaczyć ekologiczne miasteczko. W programie Festiwalu było : wystawy, panele dyskusyjne, konkursy, warsztaty: zielarskie, z tworzenia wikliny, rekuperacji wody, czytanie poezji a także sztuka kowalstwa historycznego.

Czytaj więcej

Altana – Plenerowy Salon Integracji Lokalnej

Altana

Dzięki staraniom członków stowarzyszenia Zielona Akcja na terenie społecznego ogrodu sąsiedzkiego stworzyliśmy nowe wyjątkowe miejsce spotkań. Aby poprawić i poszerzyć zakres działań, postawiliśmy w ogrodzie altany, które znacząco poprawią warunki spotkań oraz rozszerzą zakres działań w plenerze. Zadaszenie w postaci altany oraz stoły, stworzy więcej miejsc do siedzenia jak również poprawią komfort warsztatów i spotkań. Będzie to miejsce integracji między pokoleniowej, edukacji warsztatów z różnych dziedzin mających na celu adaptacje miasta do zmian klimatu. Ze środków pochodzących z grantu zakupiliśmy materiały potrzebne do zakupienia altany, zakupiliśmy meble tj. miejsca siedzące i stoły, a część prac związanych z montażem została zrealizowana przez członków Stowarzyszenia Zielona Akcja. W naszym zespole mamy osoby z różnych dziedzin takich jak : ogrodnictwo, ochrona środowiska, informatyka, sztuka (rękodzieło). Jesteśmy animatorami ogrodnictwa miejskiego dlatego założyliśmy pierwszy w mieście przyszkolny, sąsiedzki ogród społeczny, którego ideą jest integracja różnych grup społecznych wokół idei zielonego miasta. Ogród pełni także rolę miejsca spotkań, integracji, edukacji, warsztatów, które są działaniami Stowarzyszenia.

Czytaj więcej

Doliną Rzeki Mlecznej, na szlaku Starego Radomia

Doliną Rzeki Mlecznej

Realizacja projektu, który został dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu Turystyki i krajoznawstwa w ramach którego powstał szlak turystyczny w Radomiu pod nazwą „Doliną Rzeki Mlecznej na Szlaku Starego Radomia”, który przybliża walory przyrodnicze, historyczne, rekreacyjne zachęcając turystów, promując nasze miasto. W ramach projektu powstał folder oraz materiał filmowy opisujący wytyczony szlak, równolegle z broszurą odbywały się spacery wraz z przewodnikiem po szlaku dla różnych grup zorganizowanych. Finałowym produktem projektu jest pierwszy stworzony przez nasze stowarzyszenie serwis internetowy www.radom.szlaki.org.pl.

Czytaj więcej