EKOPATROL

Ekopatrol To wyspecjalizowana jednostka funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zajmująca się odławianiem zwierząt bezdomnych. Straż Miejska przejęła od schroniska to zadanie. Ponad to funkcjonariusze zajmują się interwencjami dotyczącymi zwierząt egzotycznych oraz dzikich napływających z terenów leśnych. Patrol wyposażony w odpowiedni sprzęt pracuje całą dobę 7 dni w tygodniu.

  • Tel. alarmowy
  • 986 lub 48 36-20-464
  • Kontakt z kierownikiem referatu ochrony środowiska
  • 48 36-20-502
  • Więcej na stronie
  • strazmiejska.radom.pl

Stowarzyszenie Zielona Akcja

ul. Rynek 15

26-610 Radom

Tel. +48 798-606-961

E-mail: kontakt@zielonaakcja.eu