Posadzone drzewa

Zarejestruj posadzone drzewa

Co dają drzewa?

  • Drzewa są swoistym filtrem, doskonale pochłaniają i neutralizują substancje toksyczne, takie jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz metale ciężkie (ołów, miedź, cynk)
  • Zadrzewienia w miastach poprawiają komfort życia. Poprawiają one nie tylko nasze samopoczucie, ale co ważne, obniżają koszty klimatyzacji pomieszczeń, gdyż zacieniają budynki. Tym samym, przemyślane zadrzewienia w miastach, latem mogą obniżyć temperaturę powietrza nawet o kilka stopni.
  • Zalesiony pas ziemi o szerokości 250 m obniża hałas samochodowy o około 66%. Bez niego, by osiągnąć ten sam efekt, musielibyśmy odsunąć się od drogi aż o 2 km.
  • Jedno drzewo absorbuje średnio 1 tonę CO2 na każdy metr sześcienny przyrostu i produkuje przy tym 727 kg tlenu.
  • Budując drewniane konstrukcje, czy używając przedmiotów wytworzonych z drewna magazynujemy węgiel, nie pozwalając uwolnić się mu do atmosfery. Ograniczamy tym samym skutki efektu cieplarnianego, mając wpływ na stabilność klimatu.
  • drzewa, które dostarczają największe ilości tlenu to: buk pospolity (1,1 kg), klon (1,1 kg), robinia akacjowa (1,1 kg), dąb (0,8 kg), lipa i jesion (0,7 kg). Podobne ilości tlenu wydzielają drzewa iglaste, takie jak sosna.
  • W lesie nasz organizm szybciej się regeneruje, zwłaszcza po ciężkich stresach czy wysiłku fizycznym.
Dopisz posadzone krzewy / drzewa
Wspólna akcja sadzenia drzew i krzewów.
Dodający
Dane dodającego
Informacje o akcji

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Zielona Akcja, ul. Rynek 15, 26-610 Radom w celu realizacji programu Rejestracja Drzewa oraz informowania o działaniach statutowych Stowarzyszenia Zielona Akcja. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.).